online & overzichtelijk

De voorwaarden

Bij de toewijzing van de woningen in de categorie “bereikbarekoop” (bouwnummers 31, 32, 35 36, 37 en 38) geldt voorrang voor kopers met een (gezamenlijk) maximaal bruto huishoudensinkomen van € 50.000,-- per jaar. Als je op basis van de doelgroepenverordening van de gemeente Voorst in aanmerking komt voor een woning in de categorie A “bereikbare koop” dan dien je bewijsmiddelen, zoals een inkomensverklaring van de Belastingdienst toe te voegen nadat een bouwnummer jou voorlopig is toegewezen. De gemeente Voorst zal op basis van de gegevens van de gegadigde (door BNC aan de gemeente aan te leveren) de inkomenstoets uitvoeren.